Wśród nocnej ciszy

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:20 By: Święta

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 
Wstańcie pasterze, Bóg się Wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie, 
Do Betlejem pospieszajcie x2
Przywitać Pana 
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie;
Jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali
Z wielkiej radości:
Ach, witaj, Zbawco, z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany!
Na Ciebie króle, prorocy czekali a Tyś tej nocy
Nam się objawił.
I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przez Tobą,
 wierząc, żeś jest pod osobą
Chleba i wina