Pójdźmy wszyscy

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:19 By: Święta

Pójdźmy wszyscy do stajenki 
 do Jezusa i Panienki!
Powitajmy Maleńkiego 
 i Maryję, Matkę Jego. x2
Witaj Jezu ukochany, od Patryarchów czekany,
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony.
Witaj Dziecineczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy, być nas wyrwał z czarta mocy.
Witaj, Jezu nam, zjawiony; witaj, dwakroć narodzony,
Raz z Ojca przed wieków wiekiem,
 a teraz z Matki człowiekiem.