Świeci gwiazdka

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:17 By: Święta

Witaj gwiazdko złota na niebios przestworze 
Witaj nam radośnie Dzieciąteczko Boże 
Wznieś pełne dłonie nad głowy naszemi 
My Ci zaśpiewamy po calutkiej ziemi
My Ci zaśpiewamy wesołemi tony
Na kościółku Twoim uderzymy w dzwony
I tak dźwięczeć będzie pieśń radosna wszędzie
Hej kolęda, kolęda, hej kolęda, kolęda
Świeci gwiazdka w górze,
cudnym blaskiem świeci 
W szopie ubożuchnej Matka Syna pieści 
Jezus dłonie wznosi nad naszemi głowy 
Błogosławi i cieszy radosnemi słowy 
Pastuszkowie mili, pójdzcie do stajenki
Jemu się pokłońcie, poproście Panienki
Kto ma w sercu bóle, kto ma łzy na twarzy 
Tego On pocieszy, łaską swą obdarzy 
Oto lirnik stary śpiewną lirę stroi 
Niechże zagra na niej, pastuszkowie moi 
Wszak Chrystus się rodzi, śpiewać nam się godzi
Hej kolęda, kolęda, hej kolęda, kolęda