Jezus malusieńki

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:30 By: Święta

Jezus malusieńki leży wśród stajenki 
Płacze z zimna, 
 nie dała Mu Matusia sukienki, 
Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
W który Dziecię owinąwszy, siankiem je okryła.
Nie ma kolebeczki ani poduszeczki,
We żłobku Mu położyła siana pod główeczki.
Dzieci się kwili, Matuleńka lili,
W nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli.
Matusia truchleje, serdeczne łzy leje:
„O mój Synu! wola Twoja, nie moja się dzieje.
Przestań płakać, proszę, bo żalu nie zniosę,
Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę”.
Pokłon oddawajmy, Bogiem je wyznajmy,
To Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy.
Niech Je wszyscy znają, serdecznie kochają,
Za tak wielkie poniżenie chwałę Mu oddają.
O najwyższy Panie! waleczny Hetmanie! -
Zwyciężonyś, mając rączki miłością związane.
Pójdź do serca mego, Tobie otwartego,
Przysposób je do mieszkania i wczasu Swojego