W żłobie leży

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:29 By: Święta

W żłobie leży, któż pobieży
 kolędować Małemu 
Jezusowi Chrystusowi dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie, przybywajcie, 
Jemu wdzięcznie przygrywajcie
Jako Panu naszemu.
My zaś sami z piosneczkami za wami pospieszymy.
A tak tego Maleńkiego niech wszyscy zobaczymy.
Jak ubogo narodzony płacze w stajni położony
Więc go dziś ucieszymy.
Najprzód tedy niechaj wszędy zabrzmi świat w wesołości,
Że posłany jest nam dany Emmanuel w niskości.
Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy:
„Chwała na wysokości!”