Anioł pasterzom mówił

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:24 By: Święta

Anioł pasterzom mówił: 
 Chrystus się nam narodził
W Betlejem, nie bardzo podłym mieście
Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia. 
Chcąc się dowiedzieć tego poselstwa wesołego,
Bieżeli do Betlejem skwapliwie,
Znaleźli Dziecię w żłobie, Maryję z Józefem.
Taki Pan chwały wielkiej uniżył się wysoki,
Pałacu wysokiego żadnego
Nie miał zbudowanego Pan wszego stworzenia.
O dziwne narodzenie, nigdy nie wysłowione!
Poczęła Panna Syna w czystości,
Porodziła w całości, panieństwa swojego.
Bogu bądź cześć i chwała, która by nie ustała,
Jak Ojcu, tak i Jego Synowi
I Świętemu Duchowi, w Trójcy jedynemu