Oj, maluśki, maluśki

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:28 By: Święta

Oj, maluski, maluski, maluski, jako rękawicka
Alboli tyz jakoby, jakoby kawałecek smycka. 
(Ref. mrucząc lub: Spiewajcie i grajcie Mu, małemu, małemu)
Cy nie lepiej by Tobie, by Tobie siedzieć było w niebie
Wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie.
(Zwrotki dodatkowe:)
Tam wciornaska wygoda, wygoda, a tu bieda wsędzie,
Ta Ci teraz dokuca, dokuca, ta i potem będzie.
Tam Ty miałeś pościółkę, pościółkę i mietkie piernatki,
Tu na to Twej nie stanie, nie stanie ubozuchnej Matki.

W grudniowe noce (Hej kolęda, kolęda)

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:27 By: Święta

W grudniowe noce, zimowe noce 
Dzieciątko Boże z zimna dygoce 
I idzie przez pola okryte szronem. 
Wiatr Mu wydzwania piosnki znajome.
Ref. Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas 
Kto ogrzeje rączęta, kto schronienie Mu da? 
A dookoła okna się srebrzą
Przy sutych stołach piją i jedzą
I Dobrą Nowinę świętują wszędzie
O tej Dziecinie, o tej kolędzie.
I tyle tych okien i domów tyle,
Może Go schronią choćby na chwilę,
I może przygarną do serca ludzie,
Może nakarmią nim dalej pójdzie?

Lulajże, Jezuniu

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:26 By: Święta

Lulajże, Jezuniu, moja perełko 
Lulaj, ulubione me pieścidełko. 
Ref.: Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj, 
A ty Go, Matulu, w płaczu utulaj! 
Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.
Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku,
Lulajże wdzięcznuchny świata Kwiateczku.
(Zwrotki dodatkowe:)
Dam ja Jezusowi słodkich jagódek,
Pójdę z Nim w Mamuli serca ogródek.
Dam ja Jezusowi z chlebem masełka,
Włożę ja kukiełkę w Jego jasełka.
Dam ja Ci słodkiego, Jezu, cukierku,

W Dzień Bożego Narodzenia

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:25 By: Święta

W Dzień Bożego Narodzenia
Radość wszelkiego stworzenia
Ptaszki w górę podlatują,
Jezusowi przyśpiewują (x2). 
Słowik zaczyna dyszkantem, szczygieł mu wtóruje altem,
Szpak tenorem krzyknie czasem,
A gołąbek gruchnie basem (x2).
Gdy ptactwo Boga uczciło, co żywo się rozproszyło,
Ludziom dobry przykład dali, ażeby Go uwielbiali, uwielbiali.
Niesłychana to nowina, Panna porodziła Syna,
Syna Jednorodzonego Boga Ojca Niebieskiego.
To Anieli oznajmują, do Betlejem pokazują,

Anioł pasterzom mówił

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:24 By: Święta

Anioł pasterzom mówił: 
 Chrystus się nam narodził
W Betlejem, nie bardzo podłym mieście
Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia. 
Chcąc się dowiedzieć tego poselstwa wesołego,
Bieżeli do Betlejem skwapliwie,
Znaleźli Dziecię w żłobie, Maryję z Józefem.
Taki Pan chwały wielkiej uniżył się wysoki,
Pałacu wysokiego żadnego
Nie miał zbudowanego Pan wszego stworzenia.
O dziwne narodzenie, nigdy nie wysłowione!
Poczęła Panna Syna w czystości,
Porodziła w całości, panieństwa swojego.

Bóg się rodzi

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:23 By: Święta

Bóg się rodzi, moc truchleje 
Pan niebiosów obnażony. 
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, 
Ma granice Nieskończony! 
Wzgardzony okryty chwałą 
 śmiertelny król nad wiekami! 
Ref.: A Słowo Ciałem się stało

Gdy się Chrystus rodzi

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:22 By: Święta

Gdy się Chrystus rodzi 
 i na świat przychodzi, 
Ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi.
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują 
Ref.: Gloria, gloria, gloria, x2
in excelsis Deo!  
Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,
Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel:
O niebieskie duchy i posłowie nieba,
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba,
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy:
Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,

Pójdźmy wszyscy

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:21 By: Święta

Pójdźmy wszyscy do stajenki 
 do Jezusa i Panienki!
Powitajmy Maleńkiego 
 i Maryję, Matkę Jego. x2
Witaj Jezu ukochany, od Patryarchów czekany,
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony.
Witaj Dziecineczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy, być nas wyrwał z czarta mocy.
Witaj, Jezu nam, zjawiony; witaj, dwakroć narodzony,
Raz z Ojca przed wieków wiekiem,
 a teraz z Matki człowiekiem.

Wśród nocnej ciszy

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:20 By: Święta

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 
Wstańcie pasterze, Bóg się Wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie, 
Do Betlejem pospieszajcie x2
Przywitać Pana 
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie;
Jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali
Z wielkiej radości:
Ach, witaj, Zbawco, z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany!
Na Ciebie króle, prorocy czekali a Tyś tej nocy
Nam się objawił.
I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,

Pójdźmy wszyscy

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:19 By: Święta

Pójdźmy wszyscy do stajenki 
 do Jezusa i Panienki!
Powitajmy Maleńkiego 
 i Maryję, Matkę Jego. x2
Witaj Jezu ukochany, od Patryarchów czekany,
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony.
Witaj Dziecineczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy, być nas wyrwał z czarta mocy.
Witaj, Jezu nam, zjawiony; witaj, dwakroć narodzony,
Raz z Ojca przed wieków wiekiem,
 a teraz z Matki człowiekiem.

Subskrybuj