Tryumfy

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:36 By: Święta

Tryumfy Króla niebieskiego 
 zstąpiły z nieba wysokiego.
Pobudziły pasterzów, 
 dobytku swego stróżów,
Śpiewaniem (x3).
Chwała bądź Bogu w wysokości,
 a ludziom pokój na niskości.
Narodził się Zbawiciel, dusz ludzkich Odkupiciel.
Na ziemi (x3).
Zrodziła Maryja Dziewica, wiecznego Boga bez rodzica.
By nas z piekła wybawił, a w niebieskich postawił
Pałacach (x3).

Gdy śliczna Panna

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:36 By: Święta

Gdy śliczna Panna Syna kołysała, 
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Lili, lili, laj, Moje Dzieciąteczko, 
Lili, lili, laj, śliczne Paniąteczko. 
Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,
Pomóż radości wielkiej sercu memu.
Lili, lili, laj, wielki królewicu,
Lili, lili, laj, niebieski dziedzicu!
Sypcie się z nieba, śliczni aniołowie
Śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie:
Lili, lili, laj, mój wonny Kwiateczku,
Lili, lili, laj, w ubogim żłobeczku!

Dzisiaj w Betlejem

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:35 By: Święta

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem 
 wesoła nowina, 
Że Panna czysta, że Panna czysta, porodziła Syna.
Ref.: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, 
Anieli grają, króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
 cuda, cuda ogłaszają. 
Maryja Panna (x2) Dzieciątko piastuje,
I Józef święty (x2) Ono pielęgnuje.
Choć w stajeneczce (x2) Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce (x2) ludzi oswobodzi.
I Trzej królowie (x2) od wschodu przybyli
I dary Panu (x2) kosztowne złożyli.

Do szopy

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:34 By: Święta

Do szopy, hej pasterze 
 do szopy, bo tam cud 
Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród.
Ref.: Śpiewajcie Aniołowie, 
 pasterze grajcie Mu 
Kłaniajcie się Królowie, nie budźcie Go ze snu.
Padnijmy na kolana, to Dziecię to nasz Bóg.
Witajmy swego Pana, wdzięczności złóżmy dług.
O Boże niepojęty, kto pojmie miłość Twą?
Na sianie wśród bydlęty masz tron i służbę swą.

Cicha noc

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:34 By: Święta

Cicha noc, święta noc 
 pokój niesie ludziom wszem, 
A u żłobka Matka święta 
 czuwa sama uśmiechnięta 
Nad Dzieciątka snem (x2). 
Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód
Spieszą wielce zadziwieni za anielskich głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud (x2).
Cicha noc, święta noc, Narodzony Boży Syn,
Pan wielkiego Majestatu niesie dziś całemu światu
Odkupienie win (x2).

Mizerna cicha stajenka

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:33 By: Święta

Mizerna cicha, stajenka licha 
Pełna niebieskiej chwały, 
Oto leżący przed nami śpiący 
W promieniach, Jezus mały. 
Przed Nim Anieli w locie stanęli
I pochyleni klęczą
Z włosy złotymi, skrzydły białymi,
Pod malowaną tęczą.
Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie,
Cały świat orzeźwiony;
Mądrość Mądrości, Światłość Światłości,
Bóg-Człowiek tu wcielony!
I oto, mnodzy ludzie ubodzy
Radzi oglądać Pana.
Pełni natchnienia, pewni zbawienia,
Upadli na kolana.
Długo czekali, długo wzdychali,

Przybieżeli do Betlejem

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:32 By: Święta

Przybieżeli do Betlejem pasterze, 
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. 
Ref.: Chwała na wysokości, 
Chwała na wysokości, 
A pokój na ziemi. 
Oddawali swe ukłony w pokorze,
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Dziwili się na powietrzu muzyce
I myśleli: co to będzie za Dziecię?
Poznali Go Mesyjaszem być prawym,
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.
My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy
I z całego serca wszyscy kochamy

Jezus malusieńki

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:30 By: Święta

Jezus malusieńki leży wśród stajenki 
Płacze z zimna, 
 nie dała Mu Matusia sukienki, 
Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
W który Dziecię owinąwszy, siankiem je okryła.
Nie ma kolebeczki ani poduszeczki,
We żłobku Mu położyła siana pod główeczki.
Dzieci się kwili, Matuleńka lili,
W nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli.
Matusia truchleje, serdeczne łzy leje:
„O mój Synu! wola Twoja, nie moja się dzieje.
Przestań płakać, proszę, bo żalu nie zniosę,
Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę”.

Hej, w dzień narodzenia

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:30 By: Święta

Hej, w dzień Narodzenia Syna Jedynego
Ojca Przedwiecznego, Boga prawdziwego,
Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy. 
Hej, kolęda, kolęda! 
Panna porodziła niebieskie Dzieciątko,
W żłobie położyła małe pacholątko.
Pasterze śpiewają, na multankach grają.
Hej, kolęda, kolęda!
Skoro pastuszkowie o tym usłyszeli,
Zaraz do Betlejem czym prędzej bieżeli,
Witając Dzieciątko, małe Pacholątko,
Hej, kolęda, kolęda!

W żłobie leży

Posted on: śr., 09/26/2018 - 22:29 By: Święta

W żłobie leży, któż pobieży
 kolędować Małemu 
Jezusowi Chrystusowi dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie, przybywajcie, 
Jemu wdzięcznie przygrywajcie
Jako Panu naszemu.
My zaś sami z piosneczkami za wami pospieszymy.
A tak tego Maleńkiego niech wszyscy zobaczymy.
Jak ubogo narodzony płacze w stajni położony
Więc go dziś ucieszymy.
Najprzód tedy niechaj wszędy zabrzmi świat w wesołości,
Że posłany jest nam dany Emmanuel w niskości.
Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy:
„Chwała na wysokości!”

Subskrybuj